Re-Integratie voor werkgevers

Re-integratietraject tot Fitnesstrainer A  Brabant en Limburg

Info voor werkgevers van sport- en wellnesscentra

Doel van het traject:  fysiek gezonde mensen in een uitkeringssituatie laten integreren of omscholen tot Fitnesstrainer A met als einddoel een parttime of fulltime baan in een sportcentrum.

Doelgroep: leeftijd tussen de 18 en 55 jaar, vroegtijdige schoolverlaters, mensen die zich willen laten omscholen en een nieuwe kans krijgen om in de arbeidsmarkt van hun hobby hun beroep te kunnen maken.

Selectieprocedure: deelnemers ondergaan een strenge selectieprocedure. Diverse intake- en motivatiegesprekken worden afgenomen. Ook een competentie- en capaciteitentest is onderdeel van de procedure.
Deze testen zijn geheel gericht op het beroep als fitnesstrainer.

Aannamebeleid: De kandidaat ondergaat een regulier kennismakingsgesprek met de toekomstige stageplaats.

Begeleiding tijdens het traject: De kandidaat wordt 3 à 4 keer in het traject bezocht en begeleid op de stageplaats.
 
Termijn van het traject: één keer per week, gedurende 3-5 maanden tijd, worden de deelnemers opgeleid tot Fitnesstrainer A (fitvak erkend). Daarnaast lopen ze 20 uur per week een onbetaalde stage. Start traject: zie datum Fitnesstrainer A opleiding.

Intentieverklaring: het sportcentrum en de kandidaat tekenen een intentieverklaring. Daarin staat vermeld dat wanneer een kandidaat het Fitnesstrainer A diploma heeft behaald en 3-5 maanden goed functioneert (20 uren per week) hij of zij een parttime- of fulltime contract krijgt aangeboden. Behaalt een kandidaat het diploma fitnesstrainer A niet of functioneert de kandidaat niet naar behoren dan mag het traject kosteloos worden beëindigd. 

Subsidiemogelijkheden: op het moment dat de kandidaat in dienst komt, zijn er voor de werkgever zeer interessante loonkostensubsidies aan te vragen.

Kosten van het traject voor het sportcentrum: € 0,-.

Re-integratie zorgt voor winst:
* U kunt uw kandidaat 3-5 maanden, 20 uur per week inwerken. Zodoende kunt u goed kennismaken met de kandidaat.
* De kandidaat is uit een strenge selectieprocedure geselecteerd, dus u heeft grote kans dat uw kandidaat geschikt is.
*  De kandidaat heeft de capaciteiten- en competentietesten, die speciaal ontwikkeld zijn voor het traject, voldoende is afgesloten.
*  De kandidaat is direct beschikbaar, zowel parttime als fulltime.
*  De kandidaat is gemotiveerd en wil van hobby, werk maken
* De kandidaat is na het traject direct rijkserkend Fitnesstrainer A en heeft direct toegang tot EREPS registratie.
* Het traject is geheel kosteloos
* Het traject biedt voor u veel interessante subsidiemogelijkheden aan .

Kortom: het re-integratie traject is interessant voor elk sportcentrum in de regio Brabant en Limburg met fitnesstrainers in dienst.

Meer info? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.