Voorwaarden

Opleidingsgeld

U kunt het opleidingsgeld na ontvangst van de factuur overmaken op: Rabobank: 12.98.97.809 t.n.v. Kengy's Support te Son en Breugel o.v.v. uw factuurnummer en de naam van u als deelnemer.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden De overeenkomst tussen Kengy’s Support en de deelnemer komt tot stand door het toezending van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier, of door schriftelijke bevestiging door Kengy's Support aan de deelnemer van diens telefonische, of mondelinge aanmelding of opdracht.

Betaling

  • Met de inschrijving verplicht de deelnemer zich het opleidingsgeld te voldoen, waarvan het opleidingsgeld 1 week voor aanvang van de eerste opleidingsdag ontvangen moet zijn bij Kengy's Support.
  • De deelnemer heeft na het opgeven van een opleiding van rechtswege 7 dagen om de opleiding kosteloos te ontbinden.
  • De deelnemer staat officieel geregistreerd voor de opleiding wanneer het opleidingsgeld in bezit is van Kengy's Support.
  • De opleiding start onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Indien de opleiding om deze redenen geen doorgang kan vinden, wordt er in overleg met de deelnemer gekeken naar een andere startdatum. Geeft de deelnemer aan niet te kunnen op alternatieve datum wordt het volledige opleidingsgeld teruggestort naar de deelnemer.

 

Annulering door deelnemer

  • De deelnemer kan de opleiding tot 2 weken voor aanvang annuleren per aangetekende verzonden brief. De kosten van de annulering bedragen € 90,-
  • Binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding kan de deelnemer niet meer annuleren en vindt er geen teruggave van opleidingsgeld meer plaats. De deelnemer kan wel een andere persoon laten deelnemen.
  • Als de deelnemer na aanvang van de opleiding of tijdens de opleiding, deelname beeindigd , heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling noch tegoed.

 

Aansprakelijkheid

  • De leiding van Kengy’s Support kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of het zoekraken van eigendommen.
  • Het deelnemen aan de lessen geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel aan uw gezondheid wordt u dringend geadviseerd overleg te plegen met uw huisarts.

 

Geheimhouding

De aan Kengy's Support verstrekte gegevens persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Kengy's Support.

 

Auteursrechten

Alle rechten van het door Kengy's Support verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Kengy's Support, voor zover deze rechten niet bij andere berusten. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om het lesmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Kengy's Support worden verzorgd.

 

Klachtenprocedure

Deelnemers hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen. Iedere klacht kan middels het contact formulier worden ingevuld. Deze klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Op iedere klacht zal binnen 4 weken zowel schriftelijk als digitaal worden gereageerd. Als de klacht niet binnen 4 weken wordt afgehandeld zal de deelnemer binnen 8 werkdagen een schrijven ontvangen dat de klacht in behandeling is en zal het termijn van de afhandeling periode benoemd worden. Kengy's Support behandelt de klacht. Is de deelnemer niet voldoende geinformeerd en of niet tevreden over de afhandeling van de klacht behoud de deelnemer ten allen tijden een beroep te doen op branche organisatie Fitvak. De uitspraak van Fitvak zal bindend zijn.

 

Correspondentie adres Fitvak

Fitvak
T.n.v. klachtenafhandeling
St. Bernulphusstraat 13h
6861 GS Oosterbeek

Kengy's Support KvK Eindhoven 17200883