Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kengy's Support      


Opleidingsgeld

U kunt het opleidingsgeld na ontvangst van de factuur overmaken op:
Rabobank: 12.98.97.809 t.n.v. Kengy’s Support te Veldhoven o.v.v. uw factuurnummer en de naam van u als deelnemer.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
De overeenkomst tussen Kengy’s Support en de deelnemer komt tot stand door het toezending van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier, of door schriftelijke bevestiging door Kengy’s Support aan de deelnemer van diens telefonische, of mondelinge aanmelding of opdracht.

 Betaling

- Met de inschrijving verplicht de deelnemer zich het opleidingsgeld te voldoen, waarvan het  
   opleidingsgeld 1 week voor aanvang van de eerste opleidingsdag ontvangen moet zijn  
   bij Kengy’s Support. 
- De deelnemer staat officieel geregistreerd voor de opleiding wanneer het opleidingsgeld in
   bezit is van Kengy’s Support.
- De opleiding start onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Indien de opleiding om
   deze redenen geen doorgang kan vinden, wordt er in overleg met de deelnemer gekeken
   naar een andere startdatum. Geeft de deelnemer aan niet te kunnen op alternatieve datum
   wordt het volledige opleidingsgeld teruggestort naar de deelnemer.


 Annulering door deelnemer

- De deelnemer kan de opleiding tot 2 weken voor aanvang annuleren per aangetekende
   verzonden brief. De kosten van de annulering bedragen € 90,-
- Binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding kan de deelnemer niet meer annuleren en
   vindt er geen teruggave van opleidingsgeld meer plaats. De deelnemer kan wel een         
   andere persoon laten deelnemen.
- Als de deelnemer na aanvang van de opleiding of tijdens de opleiding, deelname beëindigd                                       
   , heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling noch tegoed.       


Aansprakelijkheid

- De leiding van Kengy’s Support kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of
   het zoekraken van eigendommen.
- Het deelnemen aan de lessen geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel aan
   uw gezondheid wordt u dringend geadviseerd overleg te plegen met uw huisarts.


Kengy’s Support KvK Eindhoven 17200883